14 stycznia 2018

Zapisy

Ważna informacja:

Z powodu korona wirusa IV Forum Ewangelizacyjne Godzina Miłosierdzia jest odwołane. Niebawem podamy inny termin wydarzenia.
Serdecznie pozdrawiamy, Fundacja Dla Wszystkich.
Na IV Forum Ewangelizacyjne można zapisać się poza rejestracją internetową, w dniu Forum, jednak w takim wypadku organizatorzy nie zapewniają posiłków. Rejestracja internetowa zapewnia udział w wydarzeniu oraz możliwość wcześniejszego zamówienia posiłków (podane w opcji). Pozdrawiamy!

OPCJE REJESTRACJI:

Pakiety pojedyncze od A do A2 wybierają osoby zapisujące się indywidualnie, a także małżeństwa i rodziny (każdą osobę z rodziny rejestruje się oddzielnie)

Pakiety grupowe – G i G1 mogą wybrać tylko grupy zorganizowane (od 10 osób wzwyż)

POSIŁKI:

Przewidujemy obiad w sobotę i kolację w sobotę. Kolacja w piątek we własnym zakresie.

Informacje o posiłkach dla osób zapisujących się indywidualnie:

W przypadku wybrania wariantu A1 (rejestracja indywidualna + dowolna wpłata + posiłki)– koniecznie napisz jaki posiłek wybierasz w polu DODATKOWE INFORMACJE formularza rejestracyjnego. Może to być: obiad w sobotę lub kolacja w sobotę . Wariant A2 dotyczy pakietu (obiad w sobotę i kolacja w sobotę). Jeżeli któryś z uczestników wybierze wariant A1 nie podając konkretnego posiłku przy opcji ,,DODATKOWE INFORMACJE” to znaczy, że zostaje wybrany (obiad w sobotę). 

Informacje o posiłkach dla grup zorganizowanych:

W przypadku wybrania opcji G1 – (rejestracja grupowa + dowolna wpłata + posiłki ustalane z organizatorami dla całej grupy)

Zgłaszając grupę zorganizowaną prosimy podać imię i nazwisko lidera, miejscowość oraz liczbę osób w grupie. W przypadku korzystania z jednego posiłku prosimy o podanie czy to jest obiad w sobotę czy kolacja w sobotę należy również wpłacić dowolną kwotę na cele organizacji Forum + 14 zł za posiłek od każdej osoby z grupy, jeśli została wybrana opcja G1. Można również wybrać pakiet wyżywienia, który zawiera obiad w sobotę i kolację w sobotę. Przy wybraniu takiej opcji, proszę dopisać to w polu Dodatkowe informacje. 

Na terenie Forum będzie możliwość zakupu kawy, herbaty, drożdżówek i innych przekąsek. Ponadto przy hali MOSiR oraz w bliskiej okolicy znajdują się restauracje i punkty gastronomiczne.

Nie gwarantujemy specjalnych posiłków dla osób wymagających indywidualnej diety.

PRZELEWY:

Numer konta do przelewów: FUNDACJA „DLA WSZYSTKICH”
ING Bank Śląski 26 1050 1722 1000 0090 8012 6601

Osoby indywidualne:
Tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe” + swoje imię i nazwisko
Kwota: dowolna na cele organizacji Forum + 14 zł za każdy wybrany posiłek (w opcji)

Grupy zorganizowane:
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko lidera grupy + nazwę grupy lub miejscowość pochodzenia
Kwota: dowolna na cele organizacji Forum + 14 zł za każdy wybrany posiłek (w opcji)

Darowiznę prosimy wpłacić do 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację
Każda wpłata na konto Fundacji pomoże pokryć koszty związane z organizacją Forum Ewangelizacyjnego ,,Godzina Miłosierdzia”

Z przykrością informujemy iż Forum Ewangelizacyjne zostało odwołane z powodu koronawirusa.

Opublikowany przez Fundacja Dla Wszystkich Sobota, 15 czerwca 2019

-Po poprawnym wypełnieniu formularza wyświetlony będzie komunikat o wysłaniu formularza, a następnie na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem danych przyjęcia rejestracji.
-W przypadku nie otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail prosimy do nas napisać kontakt@godzinamilosierdzia.pl
-Rejestracja uczestników Forum jest obowiązkowa.
-Zapisy drogą elektroniczną przyjmujemy do dnia: 07.06.2020 r. (włącznie)
-Po tym terminie rejestracja ze względów organizacyjnych będzie możliwa tylko w dniu rozpoczęcia się Forum (bez gwarancji posiłków)
-Dzieci do lat 16 wstęp tylko pod opieką rodziców. Jeżeli będą korzystały z posiłków należy je zarejestrować wybierając odpowiedni wariant i wpłacić odpowiednią kwotę za posiłki.
-Nie zapewniamy opieki nad dziećmi, osoby niepełnoletnie – tylko pod opieką starszych.

REGULAMIN:

1. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną lub na miejscu, w dniach Forum jednak bez gwarancji posiłków. 

2. Po dokonaniu rejestracji uczestnicy Forum Ewangelizacyjnego "Godzina Miłosierdzia" wpłacają dowolną ofiarę na cele organizacji Forum, plus 14 zł za każdy posiłek (w opcji). W przypadku nie wpłynięcia środków rejestracyjnych na konto fundacji w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania formularza zgłoszeniowego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie uznania rejestracji za ważną.

3. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów

4. Forum ma charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nim brać w nim udział.

5. Forum może być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników co jest określone w procesie rejestracji.

6. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek (identyfikatorów) osobom trzecim, a także przyprowadzać swoich znajomych na wybrane punkty programu forum.

7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

8. Wpłacona darowizna na cele statutowe Fundacji „Dla Wszystkich” nie podlega zwrotowi.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania forum i spotkań z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów (np. odwołanie lotu z przyczyn pogodowych, ciężka choroba głoszącego itp. przypadki)

10. Podczas trwania Forum mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów jego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Forum bez ograniczeń.

11. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na forum są zbierane i przetwarzane na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.

12. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

13. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania forum zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

14. Na całym terenie forum obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,

15. Uczestnicy forum i spotkań są zobowiązanie także do
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
– zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania w ośrodku
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania forum swoich identyfikatorów
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu

16. Na terenie Forum obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia ostrych narzędzi.

17. Przy wejściu na Forum będzie sprawdzana zawartość bagaży.

16. Zapisy elektroniczne trwają do dnia 07.06.2020 włącznie